Play Arts Kai Sonon Kusakabe
Play Arts Kai Yuffie Kisaragi