figma Anti-Mage

figma Anti-Mage

$134.99

figma Archer

figma Archer

$104.99

figma Archer/Altria Pendragon
figma Dark Magician Girl
figma Dia Kurosawa
figma Hanayo Koizumi
figma Kanan

figma Kanan

$114.99

figma Leafa

figma Leafa

$109.99

figma Levi: Cleaning ver.
figma Mumei

figma Mumei

$159.99

figma Ram

figma Ram

$109.99

figma Red

figma Red

$134.99

figma Ryuko Matoi
figma Saitama

figma Saitama

$99.99

figma Sakurauchi Riko
figma Shielder/Mash Kyrielight
figma Shoyo Hinata