No Game No Life

Pinched Strap - Shiro
Pinched Strap - Izuna
Nendoroid Shiro
Nendoroid Sora
-PRE ORDER- Shiro